Author: Arati Gohel

જિંદગી

જિંદગી… દૂર થઈને ય પાસે છે આ જિંદગી મારીને તારી વાતો છે આ જિંદગી દિલના ધબકારમાં પડે છે આ...

Read More

હું, એ અને સમય

સમય સમયની વાતમાં સમય કંઈક એવો નીકળ્યો  સમયની વાતમાં સમય માટે સમય જ ન મળ્યો, આ સમયે કેવા સમયની કેવી...

Read More