Category: Literature

જિંદગી

જિંદગી… દૂર થઈને ય પાસે છે આ જિંદગી મારીને તારી વાતો છે આ જિંદગી દિલના ધબકારમાં પડે છે આ...

Read More

ઘર

છે મંદિર આ મારું ના કોઈનું પણ નાનું મોટું છે આ મનનું કામણ ગારું    પરીવારનું આ સોહામણું આપે...

Read More
Loading