Wednesday, March 20, 2019

Literature

ગાંડી ગીર

ભાગ 1.     મામાનું આમંત્રણ   હું અભિષેક. મારો જન્મ એક નાનાં એવાં ગામડાંમાં થયો છે, પરંતુ પ્રાથમિક શિક્ષણથી એન્જિનિયર બનવા સુધીનો સમય શહેરમાં જ વિત્યો છે. આથી હું શહેરી વધારે અને ગ્રામીણ ઓછો એવું કહી શકાય. પરંતુ અભ્યાસ દરમિયાન શાળા અને કોલેજથી મળતાં અવકાશનો સમયગાળો ગામડાંમાં જ વિત્યો. જેથી એક દ્વંદ્વ મને હંમેશા રહ્યો છે કે ખરાં અર્થે હું શહેરી કે...

THE SHEER OBSESSION OF LOVE

What is love? What is the best part to fall in love with someone? Love is an immense pleasure, that has the power to heal you up. To be in love with someone is one of the best feelings anyone can ever havYe. Human beings feel the need to be surrounded with positive energy. Love is the feeling of contentment....

ઉંબરેથી ઉઘડ્યા દ્વાર

‘હા બેટા.. કેમ છે? આ રવિવારે આવવાના છો ને બેસવા? જમવાનું પણ અહીં જ રાખવાનું છે હોં.. તારા સાસુ-સસરાને કહેજે.  તારી ભાભી સરસ ચાઇનીઝ ને પંજાબી બધું ઘરે બનાવવાની છે.’ દિવાળીનો તહેવાર પૂરો થઇ ગયો હતો છતાંય હજુ દરેક ઘરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક વાતચીતમાં તહેવાર આવી જતો. સુનિતાબહેન પોતાની દીકરીને ફોન પર બેસતા વર્ષનું જમવા આવવાનું આમંત્રણ આપી રહ્યા હતા. ‘હા...

The hard truth of life!

  The lines above inspired me to write down this story:           It’s not a story of the past, it’s not a story about who we are. It’s a story of the truth, the truth that we all fail to realize. In a city of work, money, and hush it becomes a rare scene of love and responsibilities. There lived a couple...

IN DOG’S SHOES

Life is an adventure. We face a lot of ups and downs. Sometimes life is smooth, and sometimes there are obstacles that may seem impossible to overcome. In the overall course of our lives, we will experience satisfaction and tears, festivity and disappointments. For those of us who share our lives with a dog, we will never confront the adventure journey alone....

LOVE: LIFE ORIENTED WITH VIRTUAL EXTRAORDINARY FEELINGS

There is a quote that says: A spoon full of sugar helps the medicine go down but what if you're diabetic?"  Could there be any better way to counteract the cheesy lines of films (Hollywood/Bollywood)- ‘LOVE IS SOLUTION TO EVERYTHING’? Let’s just say that love can be sugar to many things (emotional solution!) not to everything. The thing I thought...

પાણિયારું

“પાણિયારેય દીવો કરજો વહુ.. પિતૃનો વાસ હોય.. મારા સાસુએ મને લગ્ન થયા ને ત્યારે જ કહેલું કે માતાજીને દીવો કરું ત્યારે પાણિયારે પણ દીવો કરવાનો. આજ તમારો રસોડામાં પહેલો દિવસ છે ને સંધ્યાટાણું પણ થઇ ગયું છે...!!! આજથી ઘરમાં દીવાબત્તી તમારે જ કરવાના છે.” લગ્નસરાની મોસમ ખીલી હતી. રંગબેરંગી માંડવાથી લઈને ચમકતી રોશનીથી ઝગારા મારતા પાર્ટી લોન્સ અને બેન્કવેટસના આંગણમાં...

150TH GANDHI JAYANTI- A CELEBRATION OF COURAGE, DETERMINATION AND FREEDOM.

"देदीहमेंआज़ादीबिनाखड्गबिनाढाल साबरमतीकेसंततूनेकरदियाकमाल.."  2nd October marks the birth date of one of India's most illustrious leaders, Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Bapu. Born into a Gujarati-Hindu family, Gandhi Ji went on to become the core force that India needed to free itself from the shackles of British imperialism. His influence is such that, even after 150 years of his birth, we...