Sunday, January 24, 2021

Short stories

Micro Fiction

  -Hardik Gajjar  

Micro Fiction

Hardik Gajjar

Micro Fiction

    -Hardik Gajjar

An Audio story by Rikita Sonpal

https://youtu.be/EqAJK7Zbc-g Rikita Sonpal    

Short story by Hardik Gajjar

  Hardik Gajjar [email protected] Tweet @imhardikgajjar  

પળ બે પળ

  "સાગર ફટાફટ ઉઠ યાર, 8 :30 વાગી ગયા છે .... " "બે ઉર્મિ યાર શું રોજ સવાર સવારમાં તું પણ એલાર્મની જેમ જ શરૂ થય જાય છે....!!" "હા બસ હું જ ખરાબ દેખાઈશ તને, ઓફિસ જવા માટે ઉઠાડો તો કહેશે માથું ખાય છે, ન ઉઠાડો તો કહશે કંઈ કામની જ નથી ....હંહ... કુંવારો જ રેહવાની જરૂર  હતી તારે ..." "અરે અરે ડાર્લીંગ...

મહેંદીનો રંગ

"માં, આ જોને કેવો ઉજળો રંગ લાગ્યો છે મેંદીનો ! હેં માં તને કવ જો ને કેવો અસ્સલ રંગને ખુશ્બૂ છે....,” “અરરર આ તો લોઈ પી ગઈ મૂઈ.  જીવલી આઘી રે કામ કરવા દે મોડું થાય સ, તારા બાપુ આવશે તો તાડુકા નાખશે. હાલ  જટ રોટલી વણવા મંડ.” “ના હો હું નઈ કરું મારી મેંદી વિખાઈ જાય. ગાંડી છે સાવ આ...

Breaking the stereotypes

  "We meet. We meet once every month. I am so glad that we do and you choose to stay for 4-5 days. I miss you when you don't come, and when you are late, I feel dinosaurs jumping up and down in my stomach. And when you finally come, you manage to get on all my trillion nerves. Why?...