Category: Hard news

સવર્ણ 10% અનામત બિલ મુદ્દે વિવિધ પાસાઓનું વિશ્લેષકોનું વિહંગાવલોકન

ગરીબ સવર્ણોને સરકારી નોકરીઓમાં અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં 10% અનામત મળે તે મુદ્દે તારીખ 8 જાન્યુઆરી...

Read More
Loading