તું પૂછે તો કહું

550
8663

શબ્દ જો તને સમજાય તો કહું,

સામી નજર તારી મને વર્તાય તો કહું.

મારે કહેવું નથી એવું નથી,

પણ તું હજુ થોડીક નજીક આવે તો કહું.

ઋતુની મ્હેક ભલે બદલાય,

પરંતુ તારાથી હું સર્વત્ર મહેકું તો કહું.

સજ્જડ કોઈ કારણ નહીં,

પણ વગર કારણે તું પુછીલે તો કહું.

હોઠો પરની ચુપકીદીને,

હસીને થોડું તું ખળભળાવે તો કહું.

Aditya Raval
Twitter Handle: @imadityaraval
 

Comments are closed.