નરેશ કનોડિયા – ગરવો ગુજરાતી ગોવિંદા

“જોની જુનિયર” ના હુલામણા નામથી ઓળખાતા કલાકાર નરેશ કનોડિયા‌ ની એન્ટ્રી પડે, ત્યારે લોકો સિટી થી થિયેટર ગુંજવી નાખતા હતા.

 
Read More